Socialinė atsakomybė

Aplinka

„Zetor“ traktoriai kuriami, ne tik siekiant elegantiškos išvaizdos ir aukšto lygio savybių, bet ir didelį dėmesį skiriant draugiškumui aplinkai ir energijos poreikio mūsų procesams vykdyti mažinimui.

Sertifikatai

„Zetor“ siekia pastoviai tobulėti aplinkos apsaugos ir taršos mažinimo srityje – mažiname savo veiklos ir paslaugų sukeliamą ekologinį ir energetinį poveikį, palaikome ir tobuliname bendrovės aplinkosauginį ir energetinį profilį. Be to, „Zetor“ pritaiko ir keičia esamas technologijas, siekdama naudoti aplinkai draugiškesnes medžiagas ir mažinti CO2 emisijas. Bendrovė atsakingai vertina poveikį aplinkai ne tik kurdama naują produktą, bet ir jį gamindama, taip pat ir tada, kai jis veikia kliento versle.

Zetor

Aplinkosauginė ir energetinė politika

ZETOR TRACTOR vadovybė organizacijos aplinkosauginę ir energetinę politiką laiko prioritetine siekiant atitikti bendrovei taikomus atitinkamus aplinkos, energetikos ir teisinius reglamentus. Šie reikalavimai dokumentuojami, palaikomi ir komunikuojami visiems bendrovėje dirbantiems žmonėms, taip pat išoriniam personalui bei tiekėjams.

Etikos kodeksas

ZETOR TRACTORS a.s., pripažįsta, kad etiškas elgesys svarbus ne tik tarpasmeniniams santykiams, bet ir ekonominiams. Stengdamasi išvengti nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų, bendrovė priėmė šį Etikos kodeksą:

Visiškai netoleruotinas neetiškas ir neteisėtas elgesys

 • ZETOR TRACTORS tiki aukštos moralės standartais ir principais, ir skiria ypatingą dėmesį teisės aktų ir standartų laikymuisi.
 • ZETOR TRACTORS netoleruoja bet kokio neteisėto, neetiško ir nesąžiningo elgesio.
 • Kiekvienas darbuotojas privalo dirbti geriausiai pagal savo sugebėjimus, žinias ir įgūdžius. Vengti bet kokių veiksmų, kurie keltų pavojų teisėtiems interesams ar ZETOR TRACTORS nuosavybei.

Įmonės reputacijos apsauga

 • ZETOR TRACTORS – tai kompanija turinti ilgametes tradicijas. Jos vardas yra gerai žinomas plačiajai visuomenei ir tapo sinonimu kartu su ZETOR TRACTORS gaminamais produktais.
 • Darbuotojai privalo puoselėti Bendrovės reputaciją ir vengti veiklos, kuri galėtų sugriauti ar kitaip pakenkti Bendrovės reputacijai.
 • Darbuotojai privalo laikyti visą gautą informaciją, darbo Bendrovėje metu, konfidencialia; neatskleisti jos trečiosioms šalims, siekiant apsaugoti Bendrovės interesus.

Įpareigojantis Etikos kodekso poveikis

 • ZETOR TRACTORS Etikos kodeksas yra privalomas ne tik darbuotojams, bet jo laikymasis yra būtinas ir Bendrovės verslo partneriams.

Prevencija prieš neetišką ir nesąžiningą elgesį

 • Atlikdami savo pareigas ZETOR TRACTORS darbuotojai turi priimti sprendimus Bendrovės naudai ir interesams.
 • Atlikdami pareigas, darbuotojai negali atsižvelgti į savo interesus ar asmeninę naudą, kuri būtų priešinga Bendrovės interesams ir naudai.
 • Darbuotojai negali priimti ar duoti jokios dovanos ar pramogos, kuri gali būti aiškinama, kaip įsipareigojimas ateityje atsilyginti už ją, atsižvelgiant į bendrą nuojautą, vietos papročius ir patirtį.
 • ZETOR TRACTORS darbuotojams, verslo partneriams ir klientams suteikta galimybė įspėti apie neetišką ar nesąžiningą elgesį per kanalus, sukurtus šiam tikslui.

Patikimi tiekėjai = produktų kokybė = patenkinti klientai

 • ZETOR TRACTORS pripažįsta ir vertina žmogiškojo potencialo svarbą, ne tik Bendrovės darbuotojų, bet ir jos tiekėjų ir klientų.
 • ZETOR TRACTORS ir jos darbuotojai yra savo srities specialistai, gerbiantys verslo partnerių teisėtus interesus ir poreikius.
 • Naudingi ir sąžiningi santykiai yra verslo sėkmės branduolys.
 • Siekdama maksimalių produkto kokybės standartų, Bendrovė atrenka tiekėjus labai atidžiai.
 • ZETOR TRACTORS įdiegtas ČSN EN ISO 9001:2009 sertifikatas.

Siekiant užtikrinti atitiktį įstatyminiams, vidiniams ir etiniams standartams, suteikiame galimybę savo klientams, partneriams ir darbuotojams atkreipti dėmesį į neetiško arba apgaulingo elgesio atvejus.